Ekonomi 12.01.2021 16:14:00 0

Arı yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, arıcılık yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesi başvurularının başladığını belirtti.

İl Müdürü Bulut Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklemesi başvuruları 04-22.01.2021 tarihleri arasında şahsen İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacağını söyledi.

Destekleme başvurusu taşıyan arıcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını açıklayan Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut “Başvuru esnasında istenilen belgeler 2 nüsha düzenlenecektir. Destekleme başvuru şartlarını taşıyan yetiştiricilerimiz ekte belirtilen listede bulunan Makine, Alet ve Ekipmanlar için başvur yapabileceklerdir. Hibe oranı %50 olup toplam hibe miktarı KDV hariç 30.000 TL.'yi geçmeyecektir. Makine, Alet ve Ekipmanların KDV hariç birim fiyatları İl Müdürlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından başvurular sona erdikten sonra belirlenecek olup, alınan Makine, Alet ve Ekipmanlara ait KDV tutarı ve hibe tutarı 30.000 TL'yi geçen tutar yetiştiricinin kendisi tarafından uygulanacaktır” dedi.

Desteklemeye başvuru yapabilecek yetiştiricileri şartlarını açıklayan İl Müdürü Bulut “ Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye olan, arıcılık kayıt sistemine (AKS) müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı olan,  AKS deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip olan  Bal üretimine ilaveten en az 3 yıl bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği(perga), arı zehri, apilarnil'den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabileceklerdir. Arıcılık hibe desteği konusunda aynı haneden karı-koca, kardeş, anne-baba olması durumunda asil listeye giren veya puanı en yüksek olan tek bir proje değerlendirmeye alınır” şeklinde konuştu.

Başvuru yapamayacak yetiştiricileri açıklayan Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut “Hibe desteklerinden kamu, kurum ve kuruluşları, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, desteklemelerden men cezası bulunanlar ve tebliğde belirtilen hükümlere uymayanlar, devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, (Sigorta Kaydı İstenilecek).

Yatırımcılar aynı yatırım için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlananlar, kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (Tahsilat Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5.000 TL'yi aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir) (SGK ve Vergi Borç Kaydı İstenilecek).

5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 23'üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS, AKS, TÜRKVET sistemlerinden sorgulanır) (Sorgusu Yapılacak).  İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak, ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,  hırsızlık, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edim ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtifak veya rüşvet suçlarından adli sicil ve sicil arşiv kaydı olanlar, (Adli Sicil Kaydı İstenilecek).

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, organize veya örgütlü suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar, (Adli Sicil Kaydı İstenilecek), Türk Ceza Kanunu'nun 102., 103. ve 104. maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar, (Cinsel saldırı- Çocukların cinsel istismarı- Reşit olmayanla cinsel ilişki)(Adli Sicil Kaydı İstenilecek), destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar yararlanacak”  şeklinde konuştu. 

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü