Gündem 12.04.2021 16:12:00 0

Kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu

Osmaniye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı Vali Yarımcısı Metin Arslanbaş başkanlığında yapıldı.

Osmaniye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı Vali Yarımcısı Metin Arslanbaş başkanlığında yapıldı.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Serap Durucan, Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda yapılan toplantıda, katılımcılara bilgi verdi.
Durucan sunumunda, “Teknik yöntemlerle takip- Elektronik Kelepçe Uygulaması Hakkında Bilgi Paylaşımı, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formunun uygulanmasının değerlendirilmesi, Kolluğa gelen ve form ile ŞÖNİM’e bildirilen riskli vakalarla ilgili olarak ŞÖNİM koordinesinde vaka yönetimi konusunda bu alanda görevli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelinmesi ve ortak hareket edilmesi, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele kapsamında il ve ilçe bazında önleyici ve koruyucu tedbirlerin değerlendirilmesi, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel vb. risk arttırıcı faktörlerin il/ilçe bazında değerlendirilmesi, söz konusu risk arttırıcı faktörlere karşı il eylem planlarının oluşturulması, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımının yapılması , Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ile ilgili uygulanan/uygulanacak olan iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi gündem maddeleri hakkında” bilgi verdi.
 Toplantının sonunda Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Arslanbaş tarafından gerçekleştirilen kapanış konuşmasında Kadına Yönelik Şiddet ve istismarın varlığını değişik boyutlarıyla evrensel bir sorun olarak devam ettirdiği, Kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta ikinci planda kalmasına yol açan faktörlerin temelinde zihinsel kalıplar, yargılar ve bunlardan kaynaklanan tutum ve davranışlar yer aldığını belirtildi.
Arslanbaş, “Sorumlu tüm kurum ve kuruluşlarımızdan hizmet alan şiddet mağduru kişiler ile özverili ve titiz bir şekilde hizmet sunulmasını, hizmet sunarken vicdani sorumluluklar taşınması gerektiğini ve çalışmalarımızı gerçekleştirirken daha hassas, dikkatli ve ilgili bir şekilde hareket edilmesinin elzem olduğunun altını çizmiştir ve yapılan toplantının neticesinde alınan kararların İlimizde hayırlı ve olumlu sonuçlar verecek olan çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.  

ŞÖNİM